Talent_Algemeen3

Kenmerk en verbinding
Het kenmerk van een systeem is dat er een verbinding bestaat met een gemeenschappelijk doel. Systemen zijn: bedrijven, organisaties, afdelingen, de vakbond, een team en natuurlijk een familie of een relatie.

Innerlijk beeld wordt van buiten zichtbaar
Tijdens een opstelling wordt het innerlijk beeld zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. De coach zal de opstelling begeleiden. Door met respect te kijken naar wat er is, het innemen van andere posities en door zaken te benoemen, kunnen belemmeringen / barrieres opgehelderd worden.

Vraagstukken
Opstellingen kunnen gebruikt worden voor:
- organisatievraagstukken,
- teamcasuïstiek,
- loopbaan,
- talenten,
- persoonlijke problematiek ( familie en relatie opstellingen),
- politieke en maatschappelijke vraagstukken.

Opstellingen: een krachtig instrument
Opstellingen zijn vrij van oordeel en waarden en neemt geen morele standpunten in. Het is een krachtig instrument dat deelnemers in staat stelt datgene wat zich aandient, zo diep en adequaat mogelijk te verwerken. Zodat de weg vrij is voor het doel wat men zichzelf heeft gesteld of wat de organisatie c,q het bedrijf zich heeft gesteld.

HRM_Button_Terug

Contactbanner_Opstellingen

 

 

Banner_OnzeMensen

Banner_Assessment
HRM_Preeg_Balk