Coaching_Conflictinterventie

Conflictinterventie

Conflicten in kaart brengen
HRM B.V. intervenieert tussen twee of meer directieleden, managers en medewerkers die in conflict zijn binnen een organisatie of onderneming. Wij brengen als extern adviseur het ontstane conflict in kaart.

Acceptabele oplossing zonder gezichtsverlies
Na inventarisatie, het in kaart brengen van alle aspecten en analyse, volgt het vinden van een acceptabele oplossing die geldt voor alle partijen. Gezichtsverlies wordt voor iedereen vermeden. Na onze Conflictinterventie is alle inzet weer beschikbaar voor het optimaal realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

Voorbereiding is 90% van het succes
Een gedegen voorbereiding is een essentieel onderdeel van Conflictinterventie. Daarnaast sluiten wij geen optie uit en laten ons niet beperken door conventies en/of andere kaders. Tevens gaan wij, indien nodig, de confrontatie niet uit de weg.

Geen mediator organisatie
HRM B.V. is nadrukkelijk geen mediator organisatie. Wij hebben daarvoor gekozen, omdat wij bij conflictinteverventie en het realiseren van voor beide partijen bevredigende oplossingen, bewust een duidelijk standpunt innemen op basis van onze expertise.

WIJ GAAN VOOR U, SAMEN MET U

 


 Banner_OnzeMensen

Banner_WatUZegtBentUzelfHRM_Preeg_Balk