TeamCoaching

Team Coaching

Onze visie over Team Coaching is ontwikkeld vanuit de topsport. Teams van topatleten worden niet gecoached omdat ze slecht zijn. Ze worden gecoached om het optimale uit hun capaciteiten te halen. Dat willen onze Team Coaches ook bij uw bedrijf. Het gaat om slagvaardigheid, productiviteit, doeltreffendheid, synergie en samenwerking. Zodat zowel persoonlijke doelstellingen als de zakelijke- en teamdoelstellingen worden gerealiseerd.

Constructieve samenwerking
Als eerste brengen wij de eigenschappen, vaardigheden en motivaties van de individuele teamleden in kaart. Daarna geven wij aan hoe gebruik te maken van de talenten en de potentie. U krijgt een team waar constructieve samenwerking leidt tot het realiseren van uw kwantitatieve en kwalitatieve doelen. Daarnaast levert Team Coaching een wezenlijke bijdrage aan de synergie in uw bedrijf; het gaat ons om het resultaat van alle teams binnen uw organisatie.

Interpersoonlijke sensitiviteit en bedrijfspolitiek
De onderlinge verhoudingen en interactie tussen teamleden zijn van doorslaggevend belang. Wij bieden u inzicht in de onderlinge verhoudingen, de interactie en de inter-persoonlijke sensitiviteit. Onderliggende, veelal gevoelige zaken worden getraceerd en worden voor het gehele team bespreekbaar. Dat doen zij constructief, waarbij respect en acceptatie van elkaars visies van essentieel belang is. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de machtsverhoudingen en het bedrijfspolitieke spel zowel binnen het team als in de totale organisatie. U haalt daarmee topprestaties uit uw team.

 Banner_OnzeMensen

Banner_TrainingenHRM_Preeg_Balk