Counseling

Counseling.

MET UZELF OP DE GOEDE GOLFLENGTE KOMEN

Diepgaand en Intensief
Counseling is een diepgaande methode om inzicht te krijgen in uw situatie. Deze zeer persoonlijke counseling lijkt op coaching maar omvat veel meer.

Persoonlijke achtergrond en privé-omstandigheden
Bij Individuele Counseling ligt de nadruk op uw persoonlijke achtergrond en privé-omstandigheden. Dit kan gaan over veranderingen in uw leven, uw mentale gesteldheid en levensbeschouwelijke zaken of zaken als een burn-out.

Oorzaak en gevolg van gedragingen
Bij Counseling gaat het met name om het opsporen van de oorzaak van bepaalde gedragingen en niet het om leren gaan met de gevolgen van die gedragingen. Pas als de oorzaak bekend is dan kan deze worden getackeld.

Op stoomkracht met uw team
Wij bieden daarnaast ook Team Counseling. We bespreken de verschillende motivaties, mentale gesteldheden en de persoonlijke achtergronden. Om vervolgens te kijken hoe deze optimaal met elkaar gecombineerd kunnen worden. Water en vuur kunnen elkaar bestrijden maar in de juiste combinatie vormen ze stoomkracht!

Doelgroep
Team Counseling is bestemd voor directie- en managementteams, maar ook voor teams van uiteenlopende hiërarchische niveaus.

Banner_OnzeMensen

Banner_Counseling

Banner_Consultancy

Banner_Talenten

Banner_Trainingen