Teamcounseling

Team Counseling

Samenwerking en Synergie voor Topprestaties
Werkt uw team niet soepel? Kan de samenwerking beter?  Is er überhaupt wel sprake van samenwerking? Team Counseling zorgt ervoor dat er synergie in uw team ontstaat of wordt hersteld om Topprestaties te realiseren.

Doel: optimale samenwerking
Optimale samenwerking is ons belangrijkste doel. Teamleden zullen elkaar stimuleren om boven zichzelf uit te stijgen en topprestaties neer te zetten. De optelsom van een groep wordt meer dan de som der delen; 1+1 = 3 na Team Counseling van HRM B.V.

Team Power - stoomkracht
Team Counseling bevat veel elementen van Individuele Counseling. Ook hier ligt de nadruk op de persoonlijke achtergrond en privéomstandigheden van de verschillende teamleden. We bespreken bijvoorbeeld verschillende motivaties, mentale gesteldheden en de persoonlijke achtergronden. Om vervolgens te kijken hoe deze optimaal met elkaar kunnen combineren. Water en vuur kunnen elkaar bestrijden maar in de juiste combinatie vormen ze stoomkracht en dus Team Power!

Voor wie bestemd
Team Counseling is bestemd voor directie- en managementteams, alsmede voor teams van uiteenlopende hiërarchische niveaus.

 
Banner_OnzeMensen

Banner_Trainingen
HRM_Preeg_Balk