Bore-out.

DAT IS PAS EEN ECHTE UITDAGING

Verveling
Bore-out is een verschijnsel dat ontstaat uit verveling. De oorzaak ligt veelal bij routinematige werkzaamheden, of bij werk dat sterk onder het niveau van u of de betrokken medewerkers ligt. De verschijnselen zijn te vergelijken met die van een burn-out zoals onder andere vermoeidheid en depressiviteit, concentratie-verlies en gebrek aan focus en doelen. Op dit moment is het percentage werknemers met bore-out verschijnselen al meer dan15 %

Onderbelasting
Bore-out is een verschijnsel van de afgelopen 10 jaar en heeft alles te maken met onderbelasting. Werknemers hebben te weinig te doen (kwantitatieve onderbelasting) dan wel te weinig uitdagende werkzaamheden (kwalitatieve onderbelasting).

Werknemer is uit zijn/haar baan gegroeid
Bore-out is vaak het gevolg van de met de jaren toegenomen ervaring en kennis waarmee de werknemer min of meer uit zijn/haar baan gegroeid is. Deze kan het werk doen met zogezegd: twee vingers in de neus, dus zonder erbij na te hoeven denken. Het is moeilijk de mate van een bore-out vast te stellen en dus ook geen reden om ziek thuis te blijven.

Er is geen medisch klinische behandeling mogelijk, omdat een bore-out niet is vast te stellen. Een mogelijkheid is het huidige werk interessanter te maken door bijvoorbeeld te investeren in persoonlijke ontwikkelings trajecten, training, counseling en coaching, maar zonder de oorzaak te kennen biedt dit geen enkele garantie voor verbetering.

Een aantal mensen dat in een bore-out terecht komt zit vast in hun baan. Ze accepteren verveling en lamlendigheid als consequentie van het hebben van zekerheid. Feitelijk heeft dit in de grond genomen juist met een grote mate van onzekerheid en angst te maken.

HRM_Button_LeesVerder

 Banner_OnzeMensen

Coaching


HRM_Preeg_Balk