Persoonlijke omstandigheden.

DEAL ERMEE

Afnemen motivatie
Persoonlijke omstandigheden zijn er vaak de oorzaak van dat de motivatie bij medewerkers afneemt, er zich zelfs fysieke en psychische klachten voordoen, waardoor minder goed functioneren en ziekteverzuim veelal het gevolg is. Veel voorkomende onderwerpen.

Hieronder volgt een opsomming van veel voorkomende onderwerpen: o.a.

• stress
• depressiviteit
• zelfmoordneigingen anderen/zelf
• minderwaardigheidscomplex
• niet gewenst zijn als kind
• kinderwens gaat niet in vervulling
• geen erkenning krijgen
• vader/moeder/broer/zuster problematiek
• eigen gezinssituatie
• familie omstandigheden
• drank en drugs problematiek
• het single zijn

• geaardheid problematiek
• verlatings- of bindings angst
• bindingsangst
• rouwverwerking
• verhuizen
• handicaps lichamelijk/geestelijk
• carrière problematiek
• loverboy problematiek
• acceptatie problemen eigen persoonlijkheid
• scheidingsproblematiek
• samengestelde gezinnen
• zichzelf bewijzen en perfectionisme

 

HRM_Button_LeesVerder

 Banner_OnzeMensen

Counseling

 


HRM_Preeg_Balk