Ziekteverzuim-minimalisatie.

NIET-MEDISCH BEPAALD VERZUIM IS GEDRAG, GEEN ZIEKTE

HRM B.V. is in staat om samen met u en uw organisatie het ziekteverzuim structureel te minimaliseren. Doordat gebleken is dat ruim 70% van het verzuim niet-medisch bepaald is, koppelen wij verzuim los van fysieke gezondheid.

70% van het verzuim is niet-medisch bepaald
Een essentieel aspect van onze verzuim minimalisatie is het erkennen van de gedragscomponent van verzuim. Wij halen dus het verzuim uit de medische sfeer. Het uitgangspunt voor het 70% niet-medisch bepaald verzuim is dat verzuim gedrag is en dus geen ziekte.

Ziekteverzuim preventie
Een belangrijk onderdeel is ziekteverzuim preventie. Het vroegtijdig herkennen van signalen die mogelijk verzuim aankondigen en daarop reageren, vraagt specifieke vaardigheden van de organisatie. Het uitgangspunt is hier opnieuw dat verzuim gedrag is en geen ziekte. En verandering in gedrag kan een aanleiding zijn voor aankomend ziekteverzuim. Hoe eerder die verandering wordt gesignaleerd, des te adquater kan daarop worden ingespeeld.

Oorzaak en gevolg van gedrag
Bij veranderend gedrag geldt voor HRM B.V. dat wij de oorzaak daarvan moeten opsporen en niet de gevolgen van gedrag moeten bestrijden. Want als de oorzaak is opgespoord dan zijn de gevolgen weg genomen.

De oorzaak kan in een, op het oog, onbeduidend detail verscholen liggen. De impact van bepaalde opmerkingen, situaties en ervaringen uit het verleden kunnen op een zeker moment in het leven van mensen een dusdanige vorm aannemen dat het de druppel is die bijvoorbeeld de Burn-Out kan inleiden of veroorzaken of die tot een toename van depressiviteit kan leiden en dus ziekteverzuim in de hand werkt.

HRM_Button_LeesVerder

 


Banner_OnzeMensen

CounselingHRM_Preeg_Balk