Privacy Statement

Uitdrukkelijke toestemming vooraf
Alle door de deelnemer schriftelijk en mondeling aangeleverde informatie behandelen wij vertrouwelijk en wij waarborgen dat deze op geen enkele wijze in handen van derden zal komen.

Wij zullen alleen dan (delen van de) persoonlijke informatie gebruiken indien de deelnemer zelf daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Geen schriftelijke rapportage
In het concept van HRM B.V. is geen enkele sprake van welke vorm van schriftelijke rapportage, feedback of anderszins dan ook. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat wanneer wij mensen coachen, counselen of trainen in hun persoonlijke ontwikkeling, dit op een absolute vertrouwensbasis dient te geschieden.

Wij delen geen informatie
Er kunnen zich kwetsbare momenten voordoen die een bijdrage 
kunnen leveren aan de persoonlijke groei van de deelnemer en
het is ondenkbaar dat deze informatie door wie dan ook in enig
stadium tegen de deelnemer gebruikt zou kunnen worden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRM_Preeg_Balk