ExecutiveOpstelling

Executive Opstellingen

Deze vorm van opstellingen geeft aan hoe belangrijk de positionering is van de executives in de organisatie of het bedrijf. Aan de hand van de Executive Opstellingen wordt gekeken welke betekenis toegekend mag worden aan de leiderschapskwaliteiten en de stijl van leidinggeven voor het vermogen tot functioneren van organisaties en ondernemingen.

Positionering
Op indrukwekkende wijze wordt duidelijk, hoe belangrijk de juiste positionering is om leiding te geven. Dit versterkt het gevoel van zekerheid en orde in het arbeidssysteem.

Wrijving, tegenstrijdigheden en conflicten
Tegenstrijdigheden in de structuur bevorderen conflicten en maken het moeilijk de taken zonder wrijving uit te voeren. Executive opstellingen maken deze aspecten inzichtelijk en oplosbaar.

Individueel / teamverband
Executive opstellingen kunnen zowel individueel als in teamverband worden doorgevoerd. In beide gevallen kunnen daadwerkelijk de personen fysiek de posities innemen, maar kan ook gekozen worden voor voorwerpen die de plaats van de desbetreffende personen representeren.

Executive Opstellingen doelgroep:
Doelgroep: Leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, Hoofddirectieleden en Directies en Management Team Leden.

THE EXECUTIVE COACH -  FOR THE EXECUTIVE APPROACH

 

 

 

Banner_OnzeMensen

Banner_ExectutiveLifetimeAchievement

 

HRM_Preeg_Balk