Talent_RelatieOpstellingen

Relatie Opstellingen

Deze opstelling is bedoeld om relaties weer in harmonie te brengen of tot stand te brengen en te laten zien wat partners doen om hun relatie over een langere periode te laten bestaan. In een relatie ben je elkaars spiegel en een goede balans van geven en nemen tussen partners is van groot belang.

Invloeden
Verder wordt gekeken naar de invloed van het gezin van herkomst op je partnerkeuze en onbewuste geloofsovertuigingen op het relatiegeluk. Deze opstellingenvorm geeft duidelijkheid in de relatie of de gewenste relatie. Het is ook een manier om relaties te verbeteren.

De invloed van loyaliteit aan het gezin waar u uit voortkomt
Veel relaties worden beïnvloed door onbewuste loyaliteiten aan het gezin van herkomst en belemmeringen / barrières die daaruit voortvloeien. Loyaliteit dient in het juiste perspectief geplaatst te zijn.

Invloed van 'niet in vrede' beëindigde relaties
Ook 'niet in vrede' beëindigde relaties kunnen volgende relaties beïnvloeden en tegenhouden.

Vrij van waarde-oordelen en morele standpunten
Opstellingen zijn vrij van oordeel en waarden en neemt geen morele standpunten in. Het is een krachtig instrument dat deelnemers in staat stelt datgene wat zich aandient, zo diep en adequaat mogelijk te verwerken. Zodat de weg vrij is voor het doel wat men zichzelf heeft gesteld.

 

 

 

Banner_OnzeMensen

Banner_WatUZegtBentUzelf

 

 

HRM_Preeg_Balk